ดัชนีรวม มาตรา 7

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) - -

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) - -

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) - -

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 - -
 2 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 - -
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 - -

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.