เปิดโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

so60cover0
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง “สำมะโนอุตสาหกรรม...ใครได้ประโยชน์?” นำโดย นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.