สถิติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17oct2016
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมบันทึกภาพกิจกรรมถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์อันยาวนาน ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤหัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และพสกนิกรตลอดมา พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว จะสถิตย์ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทย ตราบนิจนิรันทร์ โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 2,850 คน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.