สัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

seminar-2016
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีบทบาทและทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของชีวิตประชาชนแต่ในขณะเดียวกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถรู้เท่าทันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และเข้าใจถึงกระบวนการเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานหลักฐานใช้ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีกำหนดการจัดสัมมนาเชิงวิชาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคมพิวเตอร์
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมนา ได้ที่ www.ict-seminar-2016.com
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คุณกรกมล สูงภิไลย์
โทรศัพท์ 02 104 3078
โทรสาร 02 104 4557
อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.