สถจ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

04nov2016 00
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส พร้อมมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ มีหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
04nov2016 01 
04nov2016 02  04nov2016 03

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.