สถิติอำนาจเจริญร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

14nov2016 00

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายสักการะและแสดงความไว้อาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี

14nov2016 01 14nov2016 02
14nov2016 03 14nov2016 04

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นโดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยาและการแปรสภาพอากาศ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาตราบปัจจุบัน ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.