เนื้อหา

                                             ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

x111
     x112       x112       x112       x112    
ส่วนประกอบชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง

- - ข้าว - -

Mindmap
Metadata(ร่าง)
DATA
บทวิเคราะห์สถานการณ์
Infographic 1
Infographic 2                                                                                           
            
- - การท่องเที่ยว - -
Mindmap
Metadata(ร่าง)
DATA
บทวิเคราะห์สถานการณ์
Infographic 


- - ผู้สูงอายุ - -
Mindmap
Metadata(ร่าง)
DATA
บทวิเคราะห์สถานการณ์
Infographic 1
Infographic 2

- - ขยะ - -
Mindmap
Metadata(ร่าง)
DATA
บทวิเคราะห์สถานการณ์
Infographic 
  

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.