ร่วมสำรวจความพึงพอใจฯ รายการ "ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญใจเกินร้อยพิชิตภูสิงห์" 28-29 มกราคม 2560

pan28-29

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นเปิดเมืองอำนาจเจริญใจเกินร้อย พิชิตภูสิงห์"ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2560

p3
 p5
p11
  

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.