ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

27jan2017 00

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมต.ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในการตรวจเยี่ยมราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอเรดาห์ตรวจอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
27jan2017 04 27jan2017 05
27jan2017 01 27jan2017 03

 

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.