เปิดงาน หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

001เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานการจัดอบรมหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

S _70885424 S _4645297
S _4645298 002

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.