โครงการตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

S _11296792เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 06.30 - 07.30 น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงาน "โครงการตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดชฯ "  ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

S _11296797 S _11296795


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.