คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด

นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรจังหวัดอำนาจเจริญอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งจังหวัด 219,158 คน มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 35,054คน (ร้อยละ 16.0) โดยหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 2) ด้าน การบัญชี การเงิน การธนาคาร และอื่นๆ 3) ช่างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังพบว่า วัยกลางคนมีความต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด คือกลุ่มคนที่มีอายุ 45-54 ปี เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 34.0 รองลงมา อายุ 35-44 ปี มีร้อยละ 22.0 และอายุ 15-24 ปี มีร้อยละ 14.9 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://amnatchr.nso.go.th นายราชศักดิ์ฯ กล่าว

pattana01

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.