มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

003


8/1/61 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 แด่ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.