สภากาแฟ 2561


                                   30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาเจริญเชิญหน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวง  การท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการ "สภากาแฟ (Morning talk)" จังหวัดอำนาเจริญ ประจำปี 2561
 
1522398442991  1522398477182
1522398489244  1522398522348

                                        

                                                   

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.