สภากาแฟ (Morning talk) 2561

1524018230853   1524018427908   1524023216313

1524015024506   1524018090238   1524018187122
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการ " สภากาแฟ (morning talk) " ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อำนาจเจริญโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าภาพ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.