วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1524622978960  1524623023166

1524623128403  1524623131391  

1524630957056นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาเจริญ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.