ประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชา

1526620064809
เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน รวมทั้งนำหลักธรรมที่สำคัญ คือ อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ และมรรคมีองค์ 8 หรือแนวทางดับทุกข์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.