วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

pr _2

นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาเจริญ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีต่อประเทศชาติ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.