การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

pr _
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในโครงการสำมะโนอุสาหกรรม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.