การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

pr Province
วันที่17 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 และโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรม E-commerce เปิดโลกธุรกิจผ่านเน็ตประชารัฐอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.