การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานอำเภอและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ

2510
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.