การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ

stat
นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการระดับอำเภอ โดยนำเสนอโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ด้านสถิติขั้นพื้นฐาน แผนงาน/โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และภารกิจตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพื้นที่ระดับอำเภอตำบล เพื่อเป็นการประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.