การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอเสนางคนิคม

senang
วันที่ 4 ธันวาคม พ.. 2561 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของอำเภอเสนางคนิคม โดยนำเสนอแผนงาน/โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาสัมพันธ์/เชิญชวนเข้าอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เพื่อสร้างกลไกการทำงานในพื้นที่เน็ตประชารัฐ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ข้อมูลการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.