การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

netarsa
  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เพื่อสร้างตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็น “เน็ตอาสาประชารัฐ” ทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจากทั้ง 158 หมู่บ้านในจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
  ในการนี้ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่     ได้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.