การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ อำเภอชานุมาน

chanuman
วันที่ 27 ธันวาคม พ.. 2561
นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการระดับอำเภอ โดยนำเสนอแผนงาน/โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาสัมพันธ์ภารกิจตามนโยบาย ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.