การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

lueamnat feb62

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของส่วนราชการระดับอำเภอ โดยนำเสนอแผนงาน/โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจร่วมสมัครโครงการ คุณมาดีระดับหมู่บ้าน เพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสร้างพลังเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานด้านสถิติและดิจิทัลให้กับชุมชน ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ อำเภอ ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.