วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องในวันที่  16 - 17  กรกฏาคม  2562  ตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.