ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ และนายภาณุวัฒน์  บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน  เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2562 M 23598

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.