จิตอาสา "พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ"

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พุทธศักราช 2562M1114

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.