ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

PP3

                                     วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.05 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยนางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า กสท. อำนาจเจริญ และคณะร่วมให้การต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดนนทบุรี

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.