กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน ตุลาคม 2562

           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาสร้างความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

P1113

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.