กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อตระหนักถึงหน้าที่ของตนและประเทศชาติ ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต ตามนโยบายของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและตามเจตจำนงของนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
zeroo


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.