ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่   11   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2562   นางรัดดา   กลางบุญเรือง    สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน   2562   ของส่วนราชการระดับอำเภอ โดยนำเสนอแผนงาน/โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาสัมพันธ์ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประสานความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสร้างพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านสถิติและดิจิทัลให้กับชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


P1115

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.