“จังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

T 25_622
       

         วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน วัดสายนาดง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาภาพรวม
      ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และให้บริการข้อมูลในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.