พิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒

53636


  
       วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ     เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.