วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

53633
                       วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน   วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”   พร้อมทั้งร่วมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์และร่วมลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอำนาจเจริญในการขับเคลื่อนเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
                      ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา      ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม   ในครั้งนี้

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.