งานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ

 วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคูนลานสืบสานวัฒนธรรมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอำนาจเจริญ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ    
ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


PPPP

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.