พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช

YYYY        วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หอประชุม พญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.