จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
                   วันจันทร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น
นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “เราทำความดี  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดป่าบึงศิลาราม  บึงโนนงิ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน            จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


66666


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.