“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

         วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โรงเรียนมัธยมแมด หมู่ที่ ๙ บ้านแมด ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยมประชาชน รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง
           ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางสาวนฏกร เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการข้อมูลแก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ด้วย333 ._63pptx

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.