ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 "ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล"

146833

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.