ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

z13

         วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมการและหารือ     แนวทางการดำเนินการจัดงานประเพณียักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
         ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนฏกร เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.