ลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

z11

                   นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้เข้าพบ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับแนวนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงฯ และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.