ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓”

z14

                 วันพุธที่ ๑๑ มืนาคม ๒๕๖๓ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อาคารที่เป็นตึกสูง เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ “สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ในพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.