กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

Mac 2_63


                      นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่     ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ  ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำหนดให้มีการดำเนินการทุกวันพุธของสัปดาห์
                             ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.