วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน

Mac 1_63


                         วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ    เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

                              ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.