กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓

E112


                         วันอังคารที่ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระราชประวัติพระองค์ท่าน ณ ห้องโถง   ชั้น ๑ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

                         ในการนี้ นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวนฏกร เพชรพัชรกุล   นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.