สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโหลดแอป 'หมอชนะ'

New Microsoft_PowerPoint_Presentation
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโหลดแอป 'หมอชนะ' เป็นแอพเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่
สามารถดาวน์โหลดแล้วบน App Store สำหรับ iOS และ Play Store สำหรับ Android

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.