เนื้อหา

รายงานผลการปฏิบัติงานชุด ปฏิบัติการที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ค. 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID - 19 ตำบลโนนงามอำเภอปทุมราชวงG1113

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.