เนื้อหา

รายงานผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 ในระหว่างวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 25G1116สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID - 19 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา ในระหว่างวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 25

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.